Posts Tagged ‘register accountant’

Jerrel Santoe

Jerrel geeft als registeraccountant een verklaring af bij uw jaarrekening of bij andersoortige  verantwoordingen, uiteraard na een gedegen onderzoek te hebben uitgevoerd. Gelet op de hechte collegiale samenwerking binnen Prosyres wordt elke administratie zo ingericht dat er geen onregelmatigheden, fouten e.d. in uw verantwoording voorkomen. Jerrel geniet ervan om zijn kennis ook als adviseur en trainer over te dragen.

 

Gratis Coach Uur

Vul uw gegevens in voor een gratis uur coaching en een Excel Kasboek.
Naam: 
E-mail: